головний спеціаліст-юрисконсульт відділу організації правової роботи Юридичного управління

Кваліфікаційні вимоги

Освітаtвища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра юридичного спрямування

Досвід роботиtбез вимог до досвіду роботи

Володіння державною мовоюtвільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Знання:

Закону України “Про очищення влади”;

Кодексу адміністративного судочинства України;

Цивільного кодексу України;

Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;

Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

Закону України “Про інформацію”;

Закону України “Про захист персональних даних”;

Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”;

Закону України “Про звернення громадян”;

постанови Кабінету Міністрів України від

23.07.2014 № 280 “Про затвердження Положення про Пенсійний фонд України”;

постанови Кабінету Міністрів України від

26.11.2008 № 1040 “Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації”;

постанови правління Пенсійного фонду України від 22.12.2014 № 28-2 “Про затвердження положень про територіальні органи Пенсійного фонду України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов правління Пенсійного фонду України”;

інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини, пов’язані з виконанням функцій відділу

 

Посадові обов'язки

в межах своїх повноважень розглядати або брати участь у розгляді звернень, заяв та скарг, що надходять до Головного управління, вести прийом громадян; аналізувати матеріали, що надійшли від контролюючих і правоохоронних органів, органів виконавчої служби, забезпечувати за дорученням керівництва відділу організації правової роботи Юридичного управління Головного управління взаємодію з цими органами з питань, віднесених до компетенції відділу;

вивчати, узагальнювати та аналізувати практику застосування законодавства, результати правової роботи в Головному управлінні, готувати та подавати на розгляд начальнику Юридичного управління Головного управління або заступнику начальнику Юридичного управління-начальнику відділу організації правової роботи Головного управління пропозиції щодо їх вдосконалення;

брати участь у підготовці та проведенні семінарів, інших навчальних заходів з правових питань з працівниками Головного управління, сприяти підвищенню правових знань;

здійснювати в межах своєї компетенції контроль за додержанням законодавства під час складання посадовими особами головного управління протоколів у справах про адміністративні правопорушення, приймати участь у підготовці справ до розгляду начальником Головного управління (його заступником), контролювати реалізацію постанов у зазначених справах про адміністративні правопорушення;

брати участь в розробці проєктів наказів та інших розпорядчих актів, що видаються головним управлінням, а також актів, що видаються спільно з іншими органами, організовувати облік і зберігання текстів законодавчих та інших нормативно-правових актів, підтримувати їх в актуальному стані, проводити необхідну роботу з діловодства та архівного зберігання документів;

брати участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни;

надавати методичну допомогу з правових питань структурним підрозділам головного управління;

проводити відстеження на офіційних веб-сайтах повідомлень про рішення щодо припинення юридичної особи, порушення справ про банкрутства, здійснювати, з дотриманням визначених законодавством строків, пред’явлення кредиторських вимог;

вести облік матеріалів та інформації по справах про банкрутство, брати участь в засіданнях комітетів кредиторів;

здійснювати підготовку та подання матеріалів до правоохоронних органів, органів державної виконавчої служби, облік цих матеріалів, контроль строків їх проходження, у тому числі з використанням електронних підсистем Пенсійного фонду України, вживати заходи щодо реалізації в повному обсязі прав головного управління як сторони у відповідних провадженнях (справах).

Виконання доручень керівника в межах компетенції.

Місце розташування посади: в м.Сєвєродонецьку в приміщенні Головного управління

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65 річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року

№ 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-11-24