головний спеціаліст-юрисконсульт відділу представництва інтересів в судах та інших органах № 1 Юридичного управління

Кваліфікаційні вимоги

Освітаtвища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра юридичного спрямування

Досвід роботиtбез вимог до досвіду роботи

Володіння державною мовоюtвільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Знання:

Кодексу адміністративного судочинства України;

Цивільного кодексу України;

Цивільного процесуального кодексу України;

Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

Закону України “Про пенсійне забезпечення”;

постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 “Про затвердження Положення про Пенсійний фонд України”;

постанови Кабінету Міністрів України від

26.11.2008 № 1040 “Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації”;

постанови правління Пенсійного фонду України від 22.12.2014 № 28-2 “Про затвердження положень про територіальні органи Пенсійного фонду України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов правління Пенсійного фонду України”;

інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини, пов’язані з виконанням функцій відділу

 

Посадові обов'язки

представляти (захищати) в установленому порядку інтереси головного управління в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів з питань пенсійного забезпечення; готувати відзиви (відповіді, заперечення) на позовні заяви з питань пенсійного забезпечення, заяви про перегляд рішень, ухвал, постанов суду в апеляційному та касаційному порядку;

здійснювати моніторинг стану розгляду в судах справ за участю головного управління, невідкладне повідомлення відповідних структурних підрозділів про набрання законної сили судовими рішеннями про покладення зобов’язань або стягнення коштів з головного управління Фонду, надавати правову допомогу щодо повного фактичного виконання судових рішень, які набрали законної сили;

організовувати претензійну роботу, здійснювати контроль за її проведенням;

аналізувати наслідки розгляду претензій і позовів, вносити пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення цієї діяльності;

вести облік претензій та позовних заяв, пред’явлених Головним управлінням: забезпечувати формування судових матеріалів в окремі справи, ведення обліку їх руху та журналу судових засідань в електронній підсистемі Пенсійного фонду України;

забезпечувати зберігання претензійних та позовних матеріалів;

узагальнювати результати судової практики за участю підпорядкованих управлінь, доводити результати цього узагальнення до заінтересованих структурних підрозділів головного управління;

забезпечувати взаємодію з органами державної виконавчої служби, правоохоронними та іншими органами, забезпечувати реалізацію прав сторони виконавчого провадження, готувати пропозиції щодо оскарження рішень, дій і бездіяльності державного виконавця за наявності підстав;

забезпечувати інформаційне наповнення електронних підсистем Пенсійного фонду України;

забезпечувати відстеження інформації про призначення справ до розгляду та результату розгляду справ на офіційних веб-сайтах судів.

Виконання доручень керівника в межах компетенції.

Місце розташування посади: в

м. Попасна в приміщенні відділу обслуговування громадян № 7 (сервісного центру) Управління обслуговування громадян.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65 річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року

№ 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-11-24