провідний спеціаліст відділу обслуговування громадян № 6 (сервісного центру) Управління обслуговування громадян

Кваліфікаційні вимоги

Освітаtвища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботиtбез вимог до досвіду роботи

Володіння державною мовоюtвільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Досягнення результатівtздатність до чіткого бачення результату діяльності;

вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

Відповідальністьtусвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень.

Аналітичні здібностіtздатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації , прогнозувати та робити власні умовиводи

Знання законодавства у сферіtЗнання:

Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

Закону України “Про звернення громадян”;

Закону України “Про інформацію”;

Закону України “Про захист персональних даних”;

Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

Закону України “Про пенсійне забезпечення”;

Закону України “Про прокуратуру”;

Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

Закону України “Про судоустрій і статус суддів”;

Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”;

Положення про Пенсійний фонд України, затверджене постановою Правління Пенсійного фонду України від 22.12.2014 № 28-2;

Постанови правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 № 13-1 “Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України”;

Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1;

iнших нормативно-правових актів, необхідних для виконання завдань, визначених Положенням про Управління обслуговування громадян.

Знання системи пенсійного забезпеченняtОснови роботи з базами даних

 

Посадові обов'язки

здійснювати якісний і ефективний прийом та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1 (зі змінами); здійснювати прийом громадян на віддалених робочих місцях, виїзних прийомах та при виїздах мобільної групи до осіб з обмеженими можливостями. Взаємодіяти, в межах своїх повноважень, з органами державної влади, правоохоронними органами, силовими структурами та відомствами, місцевими органами самоврядування, а також з об’єднаними територіальними громадами, сільськими, селищними радами;

здійснювати прийом заяв та документів (надавати перелік необхідних документів) для призначення, перерахунку, на допризначення, поновлення пенсії, про встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною; підтвердження стажу, набутого на території іншої держави, виплати допомоги на поховання, недоотриманої пенсії, переведення виплати пенсії за новим місцем проживання, виплати пенсії за довіреністю, зміни способу виплати пенсії, про припинення виплати пенсії у зв’язку з виїздом за кордон; про підтвердження періодів роботи, що зараховуються до стажу роботи: для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, та страхового стажу, якщо в трудовій книжці є записи з виправленнями або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи на підприємствах, в установах, організаціях (їх правонаступниках), розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі при Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області (далі – Головне управління);

приймати заяви та оформлювати документи на видачу паперових та електронних пенсійних посвідчень, здійснювати своєчасну видачу пенсійних посвідчень;

приймати документи для проведення попередньо оцінки права особи на призначення пенсії, її перерахунок (визначати тривалість страхового стажу, пільгового або спеціального стажу, право на зниження пенсійного віку та ін.);

вивчати законодавчі та нормативні акти з питань, що стосуються діяльності управління обслуговування громадян та Пенсійного фонду України, відстежувати зміни до них; надавати консультації, роз’яснення щодо застосування законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, про права та обов’язки платників ЄСВ та застрахованих осіб;

здійснювати прийом замовлень та видавати довідки про розмір пенсії, про перебування на обліку, про заробітну плату за формою ОК-5 (ОК – 2, ОК - 7);

здійснювати надання послуг дистанційно, в тому числі довідкову інформацію (номери телефонів, адреси органів Пенсійного фонду України, режим роботи, порядок звернень на прийом, попередній запис на прийом тощо), здійснювати попередній запис на прийом до керівництва сервісного центру та відповідних структурних підрозділів Головного управління;

здійснювати прийом заяв про надання допомоги у витребуванні документів, необхідних для підтвердження страхового стажу, заробітної плати для призначення (перерахунку) пенсії; готувати запити з питань підтвердження відомостей про стаж, заробітну плату особи та інших питань;

надавати інформацію щодо персональних даних, які містяться в Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України від 18 червня 2014 року № 10-1 “Про затвердження Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування” (зі змінами) з дотриманням вимог Законів України “Про інформацію” та “Про захист персональних даних”;

забезпечувати у межах своєї компетенції дотримання вимог Законів України “Про запобігання корупції”, “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації” та “Про захист персональних даних”; виконувати інші доручення начальника Управління обслуговування громадян, начальника сервісного центру та його заступника, а також виконувати іншу роботу з питань, які стосуються компетенції Управління та сервісного центру;

дотримуватися правил внутрішнього службового розпорядку.

Місце розташування посади в м. Щастя в приміщенні КПВВ ЦНАП Модульна секція (віддалене робоче місце).

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65 річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5100 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року

№ 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-11-24