Судовий розпорядник

Кваліфікаційні вимоги

Освіта вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність»,

без вимог до досвіду роботи,

вільне володіння державною мовою.

 

 

Посадові обов'язки

1. Забезпечувати додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил, забезпечувати виконання учасниками судового процесу та особами, які присутні в залі судового засідання, розпоряджень судді або головуючого судді.

2. Забезпечувати належний стан зали судового засідання, підготовку його до слухання справи і доповідати про готовність головуючому судді, визначати з урахуванням кількості місць конкретні місця розміщення та можливу кількість осіб, які можуть бути присутні в залі судового засідання.

3. Оголошувати про вхід суду до залу судового засідання і вихід з нього та пропонувати всім присутнім встати, запрошувати за розпорядженням головуючого судді до залу судового засідання свідків, експертів, перекладачів та інших учасників судового процесу, приводити їх до присяги.

4. За розпорядженням головуючого судді приймати від учасників судового процесу документи, докази та інші матеріали, що стосуються розгляду справи і передавати їх головуючому судді під час судового засідання, забезпечувати дотримання вимог процесуального законодавства з метою обмеження спілкування свідків, які вже були допитані судом, із тими свідками, яких суд ще не допитав.

5. Забезпечувати виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживати заходів до обмеження входу до залу судового засідання сторонніх осіб, забезпечувати координацію діяльності щодо доставки в судове засідання підозрюваних і обвинувачених, які тримаються під вартою. Повідомляти головуючого суддю про затримку чи неможливість доставки цих осіб до суду.

6. Виконувати інші розпорядження головуючого судді відповідно до ст. 49 ЦПК України та ст. 74 КПК України щодо забезпечення належних умов для проведення судового засідання, вживати заходів безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання.

7. Для забезпечення невідкладного розгляду справи з питань, що виникли в процесі її слухання, за розпорядженням головуючого здійснювати термінову доставку в установи та організації, а також фізичним особам, листів, викликів, інших документів.

8. У разі виникнення надзвичайних обставин (пожежа, виявлення вибухонебезпечних предметів, затоплення тощо) негайно повідомляти керівництво суду та організовувати виклик спеціальних служб.

9. Виконувати інші доручення голови суду, керівника апарату суду, начальника відділу щодо забезпечення належних умов для роботи відділу судових розпорядників.

10. Судовий розпорядник відділу не повинен допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи заподіяти шкоду підприємствам, установам, організаціям і громадянам, принизити їх честь та гідність, а також вчинення інших неправомірних дій.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4810,00 грн.,

надбавки, доплати та премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-11-26