заступник начальника відділу кадрового адміністрування та організаційного розвитку Управління по роботі з персоналом

Кваліфікаційні вимоги

Освітаtосвіта вища, не нижче ступеня магістра

Досвід роботиtдосвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовоюtвільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Знання:

Кодексу законів про працю України;

Закону України “Про відпустки”;

Закону України “Про очищення влади”;

Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

Закону України “Про інформацію”;

Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”;

Типового положення про службу управління персоналом державного органу, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби 03.03.2016 № 47(із змінами);

Інструкції з діловодства в Пенсійному фонді України;

законодавства про державну службу, трудове законодавство, законодавчих та нормативно-правових акти, що регламентують діяльність управління персоналом.

 

Посадові обов'язки

брати участь:

в організації роботи щодо розробки структури, опрацюванні штатного розпису Головного управління;

у розробці проєктів розпорядчих документів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

за дорученням начальника Управління по роботі з персоналом в перевірці дотримання вимог про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в Головному управлінні;

в межах своєї компетенції у проведенні семінарів, інших навчальних заходів з працівниками управління.

обчислювати стаж роботи та державної служби персоналу Головного управління;

організовувати складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу;

готувати матеріали щодо призначення на посади та звільнення, переведення персоналу Головного управління згідно з вимогами державної служби та Кодексу законів про працю;

оформлювати документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям Головного управління;

здійснювати контроль за встановленням надбавок за вислугу років працівникам Головного управління;

здійснювати роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників Головного управління.

Забезпечувати:

видачу у встановленому порядку звільненій особі копії наказу про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

підготовку документів щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками;

готувати проєкти наказів щодо:

надання відпусток персоналу Головного управління, контролювати їх надання та вести облік;

про відрядження працівників Головного управління, вести їх облік;

проводити перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, готувати довідки про її результати;

вести встановлену звітно-облікову документацію, готувати державну статистичну та іншу звітність з кадрових питань, аналізувати кількісний та якісний склад державних службовців Головного управління;

Здійснювати роботу з персональними даними державних службовців Головного управління, а також захист таких даних при їх обробці;

здійснювати інформаційне наповнення підсистеми ’Облікова картка працівника’ Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України.

Разом з іншими структурними підрозділами Головного управління Фонду забезпечувати виконання вимог законодавства про запобігання корупції.

Виконувати інші доручення начальника Управління по роботі з персоналом Головного управління та заступника начальника Управління по роботі з персоналом – начальника відділу кадрового адміністрування та організаційного розвитку, пов’язані із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

Місце розташування посади в м. Сєвєродонецьку в приміщенні Головного управління

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65 річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6700 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року

№ 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-11-24