заступник начальника відділу обслуговування громадян № 3 (сервісного центру) Управління обслуговування громадян

Кваліфікаційні вимоги

ОсвітаtОсвіта вища, не нижче ступеня магістра

Досвід роботиtДосвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовоюtвільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Досягнення результатівtздатність до чіткого бачення результату діяльності;

вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

Відповідальністьtусвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень.

Аналітичні здібностіtздатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації , прогнозувати та робити власні умовиводи

Знання законодавства у сферіtЗнання:

Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

Закону України “Про звернення громадян”;

Закону України “Про інформацію”;

Закону України “Про захист персональних даних”;

Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

Закону України “Про пенсійне забезпечення”;

Закону України “Про прокуратуру”;

Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

Закону України “Про судоустрій і статус суддів”;

Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

Законe України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”;

Положення про Пенсійний фонд України, затверджене постановою Правління Пенсійного фонду України від 22.12.2014 № 28-2;

Постанови правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 № 13-1 “Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України”;

Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1;

iнших нормативно-правових актів, необхідних для виконання завдань, визначених Положенням про Управління обслуговування громадян.

Знання системи пенсійного забезпеченняtОснови роботи з базами даних

 

Посадові обов'язки

здійснювати керівництво сервісним центром, спрямовувати його діяльність, організовувати та забезпечувати виконання функцій, покладених на сервісний центр відповідно до законодавства, наказів Головного управління та правил внутрішнього службового розпорядку, визначати порядок роботи сервісного центру та здійснювати відповідний контроль у разі відсутності начальника сервісного центру;

забезпечувати якісний і ефективний прийом та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1 (зі змінами);

проводити моніторинг та аналіз якості обслуговування одержувачів послуг шляхом анкетування відвідувачів; розглядати інформацію в книзі скарг та пропозицій та здійснювати певні заходи реагування; вживати комплекс координаційних дій щодо усунення недоліків та їх недопущення в подальшому і забезпечення надання якісних послуг; розподіляти роботу між спеціалістами сервісного центру; здійснювати координацію потоку відвідувачів з метою рівномірного завантаження працівників;

в межах своїх повноважень: готувати та підписувати (візувати) документи, запити та відповіді роз’яснювального характеру, давати доручення спеціалістам сервісного центру, які є обов’язковими для виконання та забезпечувати контроль щодо їх належного виконання; контролювати та аналізувати інформаційні, звітні та аналітичні матеріали з питань діяльності сервісного центру; вживати заходів щодо проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, популяризації електронних сервісів, висвітлення питань діяльності органів Пенсійного фонду України в засобах масової інформації, на відповідних сайтах, інформаційних стендах тощо;

здійснювати моніторинг та контроль обробки статусів звернень в підсистемі ІКІС ПФУ “Звернення” (10 денний термін обробки звернень);

здійснювати аналіз, узагальнення та підготовку інформаційних та аналітичних матеріалів, віднесених до компетенції відділу;

готувати план роботи відділу та звіти про його виконання;

надавати послуги в електронній формі з використанням технологій віддаленого доступу (вебтехнології) та автоматизованої передачі і обробки інформації;

здійснювати дистанційне обслуговування громадян, в т.ч. за “гарячими” телефонними лініями органів Пенсійного фонду;

надавати консультації, роз’яснення щодо застосування законодавства, інформацію про результати розгляду звернень, роз’яснювати процедуру оскарження дій (рішень) органів Пенсійного фонду України до вищого органу Пенсійного фонду, а також до суду;

вивчати законодавчі та нормативні акти з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України та Управління, відстежувати зміни до них. Забезпечувати підвищення рівня професійної компетентності державних службовців: узагальнювати потреби у професійному навчанні; складати разом із державним службовцем індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності; систематично проводити наради із обговоренням змін в законодавстві, поточних питань, врегульовувати проблемні ситуації та проводити навчання спеціалістів;

забезпечувати у межах своєї компетенції дотримання вимог Законів України “Про запобігання корупції”, “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації” та “Про захист персональних даних”; виконувати інші доручення начальника управління обслуговування громадян, а також інші функції з питань, що відносяться до компетенції Головного управління.

Персонально відповідати та звітувати перед начальником Управління обслуговування громадян про виконання покладених на сервісний центр функцій, обов’язків та завдань. Дотримуватися правил внутрішнього службового розпорядку.

Місце розташування посади в м. Кремінна в приміщенні відділу обслуговування громадян № 3 (сервісного центру) Управління обслуговування громадян.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65 річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6700 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року

№ 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-11-24