заступник начальника відділу призначення пенсій Управління пенсійного забезпечення

Кваліфікаційні вимоги

Освітаtосвіта вища, не нижче ступеня магістра

Досвід роботиtдосвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовоюtВільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Досягнення результатівtздатність до чіткого бачення результату діяльності;

вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

Відповідальністьtусвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень.

Аналітичні здібностіtздатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

2.tЗнання законодавства у сферіtЗнання:

Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

Закону України “Про інформацію”;

Закону України “Про звернення громадян”;

Закону України “Про захист персональних даних”;

Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

Закону України “Про пенсійне забезпечення”;

Закону України “Про прокуратуру”;

Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

Закону України “Про судоустрій і статус суддів”;

Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”;

Міжнародних угод з питань пенсійного забезпечення;

Положення про Пенсійний фонд України, затверджене постановою Правління Пенсійного фонду України від 22.12.2014 № 28-2;

Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затверджений постановою Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1;

Інших нормативно-правових актів, необхідних для виконання завдань, визначених Положенням про управління пенсійного забезпечення.

3.tЗнання системи пенсійного забезпеченняtОснови роботи з базами даних

 

Посадові обов'язки

здійснювати керівництво відділом призначення пенсій управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області (далі – відділ), спрямовувати його діяльність під час відсутності начальника відділу: тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження;

забезпечувати в межах повноважень виконання функцій, покладених на відділ;

забезпечувати контроль за дотриманням термінів призначення пенсій і щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці, вживати комплекс координаційних дій щодо усунення недоліків та їх недопущення в подальшому;

аналізувати правильність та своєчасність прийняття рішень про призначення пенсій та довічного грошового утримання суддям у відставці, рішень про відмову в призначенні відповідно до законодавства, рішень про призначення (відмову у призначенні) пенсій за особливі заслуги перед Україною;

узагальнювати, аналізувати та готувати керівництву Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області (далі – Головне управління) інформаційні та аналітичні матеріали з питань, віднесених до компетенції відділу, управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області (далі – Управління);

в межах наданих повноважень брати участь у проведенні семінарів, тренінгів, інших навчальних заходів Управління та Головного управління. Проводити навчання спеціалістів відділу з метою підвищення рівня кваліфікації;

забезпечувати виконання вимог законодавства про запобігання корупції. Забезпечувати в межах своєї компетенції дотримання законодавства про інформацію та доступ до публічної інформації та персональних даних;

виконувати інші доручення начальника відділу, начальника Управління, а також з інших питань, що відносяться до компетенції Головного управління;

Місце розташування посади в м. Кремінна в приміщенні відділу обслуговування громадян № 3 (сервісного центру) Управління обслуговування громадян.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65 річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6700 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року

№ 15 “Питання оплати праці працівників державних органів (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-11-24