Завідувач сектору контролю у сфері будівництва Управління Північно — східного офісу Держаудитслужби в Луганській області

tttttttttttttttttttt

Кваліфікаційні вимоги

1. Ступінь вищої освіти не нижче магістра у галузі знань «Економіка та підприємництво», або «Управління та адміністрування», або «Архітектура та будівництво».

2. Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3. Вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

- здійснює керівництво роботи сектору, планування і організацію роботи сектору, забезпечує виконання покладених на сектор завдань щодо здійснення державного фінансового контролю у галузі;

- взаємодіє з органами виконавчої влади, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян та структурними підрозділами Управління;

- забезпечує підготовки, організації та здійснення державного фінансового контролю у сфері будівництва, зокрема щодо фінансових та матеріальних ресурсів, що спрямовані та/або використовуються на капітальне будівництво (створення нових, а також розширення, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, об’єктів виробничого і невиробничого призначення, пускових комплексів з урахуванням проєктних робіт, проведення торгів (тендерів) у будівництві, консервації, розконсервації об’єктів, утримання дирекцій підприємств, що будуються, а також придбання технологічного обладнання, що не входить до кошторису об’єктів), капітальні та поточні ремонти, а також в інших сферах за окремим дорученням керівництва та в межах компетенції Управління;

- вживає в установленому порядку заходів щодо усунення виявлених за результатами здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства, запобігання їм надалі та притягнення до відповідальності винних осіб;

- здійснює проведення державних фінансових аудитів з питань, що належать до компетенції Управління;

- проводить інспектування у формі планових та позапланових ревізій з питань, що належать до компетенції Управління;

- здійснює контроль за станом урахування і впровадження поданих за результатами державних фінансових аудитів рекомендацій та пропозицій;

- здійснює підготовку проєктів вимог керівникам та іншим особам підприємств, установ та організацій, що контролюються, щодо усунення виявлених порушень законодавства;

- проводить аналіз стану дотримання фінансової та бюджетної дисципліни, виявлення причини та умови, що призвели до недоліків і порушень, підготовка рекомендацій та пропозицій щодо їх усунення і запобігання їм надалі;

- забезпечує подання зазначених рекомендацій та пропозицій органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування та керівникам підконтрольних установ у встановленому порядку.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 6300 грн.;

- надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

- надбавка за ранг державного службовця

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-12-06

tttttttttttttttt