Провідний спеціаліст відділу аналітики та управління ризиками

Кваліфікаційні вимоги

Освітаtвища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра., досвід роботи у галузях фінансової діяльності не менше 2 років,tвільне володіння державною мовою .

 

 

Посадові обов'язки

Здійснює оцінку:

- ефективності функціонування системи внутрішнього контролю в облдержадміністрації, її структурних підрозділах, комунальних підприємствах, установах та організаціях;

- надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій;

- якість надання адміністративних послуг;

- правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

- ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами;

приймає участь у проведенні планових та позапланових внутрішніх аудитів, підготовці аудиторських звітів, висновків та рекомендацій, надає правову оцінку щодо дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі», організації роботи, пов’язаної з укладанням договорів (контрактів), а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань об’єктів внутрішнього аудиту;

аналізує ідентифіковані та оцінені ризики структурними підрозділами та апарату облдержадміністрації;

здійснює моніторинг заходів щодо усунення виявлених Міністерством фінансів України порушень та недоліків, установлених за результатами оцінки функціонування системи внутрішнього контролю та аудиту;

складає та веде базу даних, яка містить інформацію щодо об’єктів внутрішнього аудиту;

приймає участь у підготовці звітності щодо результатів діяльності управління;

забезпечує (супроводжує) інформатизацію управління, застосування в його діяльності інформаційних технологій та сучасних програмно-технічних засобів; здійснює практичну та методологічну допомогу з питань роботи та використання програмного забезпечення та комп’ютерного обладнання;

розробляє проєкти розпоряджень голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації та наказів начальника управління з питань, що належать до компетенції відділу;

приймає участь у розгляді звернень та запитів громадян, депутатів, органів влади, підприємств, установ та організацій в установленому законом порядку;

при виконанні покладених завдань та обов’язків забезпечує: захист інформації з обмеженим доступом відповідно до чинного законодавства; дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку; антикорупційного законодавства та законодавства з питань державної служби.

здійснює інші повноваження, визначенні чинним законодавством.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 9180 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-11-29