консультант суду

Кваліфікаційні вимоги

Наявність вищої освіти за освітнім ступенем спеціаліста або магістра, за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність»;

стаж роботи за фахом на державній службі в органах судової влади не менше 2 років або загальний стаж роботи за фахом не менше 3 років;

вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

1. Здійснює систематизацію законодавства та судової практики, рішень Конституційного Суду України, облік та зберігання актів законодавства та судової практики.

2. Здійснює ведення контрольних кодексів. Підтримує в контрольному стані Інструкцію з судової статистики та Інструкцію з діловодства в судах.

3. Інформує працівників суду про зміни в чинному законодавстві України та судовій практиці судових органів вищого рівня.

4. Забезпечує роботу системи комплексного інформаційного забезпечення ’Ліга’.

5. Здійснює роботу з підвищення кваліфікації працівників суду.

6. Здійснює контроль за веденням обліку та зберіганням судових справ, веденням судової статистики, своєчасним та якісним складанням

статистичних звітів, координує роботу старшого секретаря суду.

7. Здійснює облік звернень громадян та юридичних осіб, проводить аналіз роботи суду з розгляду звернень. За дорученням голови суду розглядає звернення та готує проекти відповідей на них.

8. Веде аналітичну роботу з різних напрямків діяльності суду.

9. Вивчає питання організаційного забезпечення діяльності суду та готує пропозиції щодо його поліпшення.

10. Здійснює контроль за виконанням окремих ухвал, готує інформацію голові суду про стан цієї роботи, відповідні узагальнення та пропозиції щодо покращення роботи.

11. Здійснює контроль за оформленням проектів доручень суду про виконання судами інших держав окремих процесуальних дій, про вручення судових документів з цивільних, кримінальних справ, про екстрадицію правопорушників на територію України, за оформленням клопотань про визнання та виконання рішень суду на території інших держав, забезпечує оформлення та виконання доручень судів іноземних держав відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини з цивільних, сімейних і кримінальних справ та інших міжнародно-правових договорів України про правову допомогу, ратифікованих Верховною Радою України.

12. За дорученням голови суду забезпечує взаємодію з правоохоронними та іншими державними органами, громадськими організаціями, засобами масової інформації з питань здійснення правосуддя

та готує відповідні матеріали.

13. Вивчає повідомлення засобів масової інформації, готує пропозиції щодо необхідності реагування відповідно до чинного законодавства.

14. Бере участь у плануванні роботи суду, за дорученням голови суду здійснює контроль за виконанням окремих розділів плану роботу суду.

15. Бере участь у здійсненні заходів з підвищення кваліфікації працівників суду, які займаються первинним обліком.

16. Здійснює довідково-інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування працівників суду. Організовує роботу бібліотеки суду, підбір літератури для працівників суду.

17. Здійснює формування бібліотечного фонду суду, до якого входять нормативно-правові акти, наукова спеціальна література, матеріали судової практики.

18. Веде облік документів, які надходять до бібліотечного фонду або вибувають з нього.

19. Забезпечує довготривале зберігання бібліотечного фонду відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та нормативів розміщення документів.

20. Створює систему бібліотечних каталогів і картотек (абетковий і систематичний каталоги та абетково-предметний показчик до нього, систематичну картотеку статей, тематичні та інші картотеки) як у традиційній, так і в електронній формах.

21. Виконує інші доручення голови суду та керівника апарату суду

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

- безстроково;

- строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно штатного розпису - 5010 грн,

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статей 50, 52 Закону України «Про державну службу»

 

Термін подачі заявок: 2022-01-09