Головний спеціаліст відділу державного екологічного нагляду (контролю) тваринного світу та біоресурсів – державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Луганської області

tttttttttt

Кваліфікаційні вимоги

освіта вища не нижче бакалавра, або молодшого бакалавра

 

 

Посадові обов'язки

Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням природоохоронного законодавства центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами – нерезидентами

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокова

 

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 5500,00 грн.;

2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) надбавка до посадового окладу за ранг - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

5) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 (із змінами).

 

Термін подачі заявок: 2022-01-19

tttttttt