Головний державний аудитор відділу контролю за місцевими бюджетами Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області

tttttttttt

Кваліфікаційні вимоги

1. Ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Економіка та підприємництво» або «Управління та адміністрування»

2. Досвід роботи- не потребує

3. Вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

- здійснює державний фінансовий контроль за цільовим, ефективним використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, досягненням економії бюджетних коштів і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів, проведення оцінки виконання результативних показників та ефективності виконання бюджетних програм, виявлення упущень і недоліків організаційного, нормативно-правового та фінансового характеру та ступеня їх впливу на реалізацію запланованих цілей, внесення пропозицій щодо шляхів (форм, засобів) підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

- здійснює підготовку до проведення державного фінансового аудиту, а саме: ознайомлення з нормативно-правовими документами, які регулюють діяльність об’єкта контролю, вивчення його фінансового стану; участь у підготовці програми проведення державного фінансового аудиту, або самостійна підготовка проєкту;

- залучається до проведення інших заходів державного фінансового контролю;

- проводить державний фінансовий аудит особисто, очолює робочі групи, або участь у складі групи з проведення такого аудиту;

- реєструє аудиторські звіти та оформлює матеріали за закінченим державним фінансовим аудитом згідно з порядком, установленим Держаудитслужбою;

- здійснює узагальнення результатів державного фінансового аудиту;

- проводить підготовку аудиторського звіту для направлення відповідному органу виконавчої влади;

- формує ревізійні справи та справи за результатами державних фінансових аудитів і передає їх на зберігання;

- здійснює роботи з документами відповідно до законодавства;

- забезпечує захист інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

- складає протоколи про адміністративні правопорушення в порядку, встановленому законодавством;

- дотримується правил внутрішнього службового розпорядку, антикорупційного законодавства та законодавства з питань державної служби.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 5500 грн.;

- надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

- надбавка за ранг державного службовця

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

 

Термін подачі заявок: 2022-01-31

tttttttt