головний спеціаліст по роботі з персоналом відділу з питань правової допомоги та децентралізації

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта не нижче ступеня бакалавра, молодшого бакалавра в галузі знань «Право», «Державне управління» (за спеціальностями «Державне управління», «Державна служба», «Публічне адміністрування»), «Публічне управління та адміністрування»

 

 

Посадові обов'язки

реалізація державної політики з питань управління персоналом в управлінні, участь у доборі персоналу державного органу;

обчислення стажу роботи та державної служби;

забезпечення підготовки матеріалів щодо призначення на посади та звільнення державних службовців управління;

контроль розроблення посадових інструкцій державних службовців управління, які затверджує керівник державної служби, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

прийняття документів від кандидатів на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», проведення перевірки документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомлення кандидатів про результати такої перевірки та подання їх на розгляд конкурсної комісії, здійснення інших заходів щодо організації конкурсного відбору;

надсилання кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» письмових повідомлень про результати конкурсу;

здійснення планування професійного навчання державних службовців управління;

узагальнення потреб державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і внесення відповідних пропозицій начальнику управління;

надання консультативної допомоги учасникам оцінювання та здійснення заходів щодо організації оцінювання;

формування графіку відпусток персоналу управління, підготовка проєктів актів щодо надання відпусток персоналу, контроль їх подання та ведення обліку;

здійснення реєстрації, обліку, організації документообігу службових документів, зберігання службової документації;

здійснення безпосереднього контролю за виконанням документів в управлінні;

ведення архіву, архівної справи;

здійснення обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в управлінні

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

надбавки, доплати, премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2018 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

 

Термін подачі заявок: 2022-02-07